Sääntö.fi

Sääntö voi tarkoittaa seuraavia asioita:

  • Tavallisesti kirjallinen, velvoittava lausuma tietystä menettelytavasta tai muusta vastaavasta asiasta.
  • Yleinen normi.
  • Kokemukseen tai ajatteluun perustuvia ilmiöitä esittävä lausuma. Vertaa periaate, normi, laki.
  • Tavallinen asiantila, säännönmukaisuus.
  • Toimintatapa

Esimerkiksi Liikennesäännöt, käyttäytymissäännöt ja oikean käden sääntö.