Info

Etiketti tarkoittaa normatiivista käyttäytymissääntöä, joka ohjaa yksilöiden käytöstä ja toimintaa sosiaalisissa tilanteissa. Etiketti voi syntyä eettisistä normeista, tai toisaalta se voi olla puhtaasti muodin ja kulttuurin sanelema. Etiketti antaa kehykset ihmisten vuorovaikutukselle yhteiskunnan tai muiden sosiaalisten ryhmien sisällä ja helpottaa ihmisten kanssakäymistä. Tietyissä tilanteissa, kuten yritysmaailmassa tai arvokkaissa juhlissa, käytetään omia erityisetikettejä. Uusia käyttäytymissääntöjä on syntynyt ohjaamaan toimintaa esimerkiksi internetissä ja IRC-keskustelupalstoilla.

Termi etiketti tulee ranskan kielen sanasta etiquette ja juontaa juurensa Ranskan kuninkaan Ludvig XIV:n 1600-luvun hoviin.

Eri tilanteissa käytetään erilaisia etikettejä.

  • Pukeutumisetiketti
Pukeutumisetiketti ohjaa ihmisten pukeutumista erilaisissa tilanteissa, joista tyypillisimpiä ovat juhlat ja muut arvokkaat tilaisuudet.
  • Käyttäytymisetiketti
Käyttäytymisetikettiin kuuluvat säännöt, jotka ohjaavat muun muassa tervehtimistä, esittelyä, puhuttelua ja keskustelua.
  • Ruokailuetiketti
Ruokailuetiketti tarkoittaa ruokaillessa noudatettavia käytöstapoja, ruokien syömistapoja ja aterioiden kulkua koskevia sääntöjä. Etenkin länsimaissa noudatetaan ranskalaista etikettiä.
  • Liike-elämän etiketti
Liike-elämän etiketti eli bisnesetiketti ohjaa ihmisten käyttäytymistä yritysmaailmassa. Etikettiin voidaan lukea yritystilaisuuksissa, kokouksissa, työpaikoilla ja yritysviestinnässä noudatettavat käytössäännöt ja liikesuhteiden normisto.
  • Juhlaetiketti
  • Netiketti

 

Netiketti on neologismi, joka tarkoittaa internetin etikettisääntöjä.

 

Lähde: Wikipedia